Miskraam

Zwangerschap symptomen

Bij een miskraam verlaat een niet-levensvatbare vrucht uit zichzelf het lichaam. Vaak gaat dit met vaginaal bloedverlies gepaard. De medische term hiervoor is een spontane abortus. Een miskraam na de vierde maand, maar vóór de levensvatbare periode, wordt een late miskraam of doodgeboorte genoemd.

Oorzaak

Bij een vroege miskraam is de oorzaak vrijwel altijd een aanlegstoornis en is de vrucht niet in orde. Het groeit niet en daarom wordt het als het ware verstoten. De meest voorkomende oorzaak is een chromosoonafwijking, waardoor de ontwikkeling van de embryo al in een vroeg stadium misgaat. Een duidelijke verklaring voor een miskraam is er niet en het betreft ook geen erfelijke afwijking. Een onderzoek vindt meestal pas na meerdere miskramen plaats, waarbij er dan alsnog meestal geen duidelijke reden gevonden wordt.

Symptomen

De zwangerschapssymptomen nemen vlak voor een miskraam meestal al wat af. De borsten worden wat minder gespannen en de misselijkheid neemt ook af. Naast vaginaal bloedverlies krijg je ook last van menstruatieachtige pijn. Echter hoef je je bij deze symptomen niet direct zorgen te maken, aangezien bij de helft van de vrouwen met deze klachten de zwangerschap verder probleemloos verloopt.

Miskraam voorkomen

De kans op een vroege miskraam is ongeveer 10%, maar deze kans wordt steeds groter naarmate je ouder wordt. Tussen de veertig en vijfenveertig jaar is de kans op een miskraam zelfs één op drie. Maar hoe kun je de kans op een miskraam zo klein mogelijk houden? Het enige dat je kunt doen, is eigenlijk zo gezond mogelijk leven. Gezond en gevariëerd eten, niet roken en drinken en medicijnen alleen na overleg met een (huis)arts innemen zijn daar onderdeel van. Echter is het helaas niet mogelijk om een miskraam uit te sluiten.