Bevalling

Zwangerschap symptomen

Een bevalling is altijd spannend. Je bent natuurlijk wel op een bepaalde datum uitgerekend, maar wanneer de bevalling precies plaats gaat vinden, blijft toch onzeker. Beval je thuis of in het ziekenhuis? En dan natuurlijk de belangrijkste vraag; zal de bevalling voorspoedig verlopen? Er zijn drie typen bevallingen, namelijk een normale bevalling, een ingeleide bevalling en een bevalling door middel van een keizersnee.

Standaard bevalling

Een standaard bevalling is simpelweg hard werken. De bevalling begint met de ontsluitingsfase, waarbij je lichaam zich voorbereid op en klaarmaakt voor de bevalling. De volgende fase, de uitdrijvingsfase, houdt in dat je kind ter wereld wordt gebracht. De laatste fase betreft de nazorg ná de bevalling.

Ingeleide bevalling

Bij een ingeleide bevalling wordt er niet op je lichaam gewacht, maar wordt een bevalling, en dus ook de weeën, kunstmatig opgewekt. De reden dat er voor een ingeleide bevalling gekozen wordt, heeft meestal met medische redenen te maken. Het kan wat spannender zijn, doordat je geen natuurlijke bevalling krijgt.

Keizersnee

Een keizersnee wordt soms gepland, maar soms komt het ook heel onverwachts. Op deze manier bevallen wordt vaak als een teleurstelling gezien, omdat de geboorte niet op eigen kracht plaats zal vinden. Echter is het vaak toch de beste manier, als de gezondheid van de moeder of het kind anders in gevaar kan komen. Wanneer de baby bijvoorbeeld overdwars in de buik ligt of je bekken te nauw zijn voor het hoofd van het kind, is een keizersnedebevalling de beste manier. Na een keizersnedebevalling blijf je wel langer in het ziekenhuis liggen dan na een natuurlijke bevalling is, omdat er in feite een operatie plaats heeft gevonden.

Voortekenen van een bevalling

Hoe weet je dat het dan eindelijk zover is? Er zijn een aantal voortekenen, waardoor je weet dat het niet lang meer duurt, voordat je kind ter wereld is.

  • Het verliezen van een slijmprop duidt erop dat het einde van de zwangerschap niet meer heel ver weg is. Echter kan deze slijmprop ook al twee weken vóór de bevalling naar buiten komen. Soms komt de slijmprop pas bij het persen zelf, of zelfs helemaal niet.
  • Je verliest een klein beetje bloed.
  • Wanneer de weeën steeds vaker en heftiger komen, weet je dat de bevalling eraan komt. Als de weeën regelmatig om de vier tot vijf minuten komen, is het tijd om een verloskundige te bellen.
  • Verlies van vruchtwater duidt erop dat de bevalling echt gaat beginnen. Is het vruchtwater helder, dan kan het soms nog eventjes duren. Maar is het vruchtwater groen of bruin, dan gaat het echt beginnen.